česky english deutsch
České středohoří - země hradů
Hrady Českého středohoří, z.s.
Stalo se, připravujeme
Památky v našem programu
Jiné památky v Českém středohoří
Výhledy z hradů Českého středohoří
Hrady Českého středohoří tajemné
Publikace, suvenýry
Napište nám
Hrad Ostrý
 
Hrad Ostrý
sedmiboká bašta na západě (foto: Hynek Veselý)
 
Hrad Ostrý se nachází na zalesněném čedičovém vrchu o nadmořské výšce 553 m, 1,5 km jihovýchodně od Milešova.

Hrad se poprvé připomíná r. 1436, kdy jej držel Václav Kaplíř ze Sulevic, zakladatel osterské větve rodu. Území hradu původně patřilo k Milešovu, který r. 1420 získali bratři Kerunk a Václav Kaplířové ze Sulevic. Asi kolem r. 1433 si bratři majetky rozdělili, přičemž Kerunk si ponechal Milešov a Václav Bílý Újezd s územím, na kterém si vystavěl hrad Ostrý. V držení jeho rodu zůstal hrad až do r. 1505, kdy jej Kamarét Kaplíř prodal Jindřichu Vencelíkovi z Vrchovišť, manželovi své dcery Markéty. Ten však panství dlouho nepodržel, protože je již r. 1508 prodal nejvyššímu kancléři Albrechtovi z Kolovrat a na Libštejně. Po Albrechtově smrti v r. 1510 panství získali jeho nevlastní synové Jan a Bernard z Valdštejna. Za tohoto rodu začal význam hradu upadat, protože jej jako sídlo nahradila právě tehdy přestavěná, pohodlnější bydlení skýtající tvrz v Bílém Újezdě. Hrad je jako stojící zmiňován ještě k r. 1536, r. 1565 je však už poprvé uváděn jako pustý. Nová kapitola v dějinách Ostrého se otevřela v 18. století. Před r. 1784 se zde pokoušel hledat jakýsi zedník poklady a vystavěl tu s povolením vrchnosti pro výletníky hospodu. Nedlouho nato ale vichřice zničila zedníkův domek a učinila konec jeho hledání.

Hradní areál zabírá tři výškové úrovně – na nejnižší se rozprostírá předhradí, na vyšších dvou pak hradní jádro. Přístupová cesta stoupá po jižním úbočí na západ, kam od vrcholu sbíhá skalnatý hřbet. K němu se připojuje čelní hradební zeď, do které je zapojena nepředstupující hranolová vstupní brána s otevřenou zadní stranou. Po levé straně cesty vede dodnes torzo někdejší hradební zdi, která je stavěna z velkých čedičových kamenů kladených na sucho (původně možná pojených na jíl, ale ten byl vyplaven). Hradební zeď se připojuje k pětiboké baště, jejíž zdivo je již pojeno na maltu. Vzhledem k založení v prudkém svahu má bašta výrazný předstupující sokl. Ještě předtím cesta procházela druhou branou, z níž zůstala dochována pouze její jižní stěna. Vedle brány se dodnes nachází valeně sklenutý sklep, z jehož západního čela vybíhá zeď, která se lomí v tupém úhlu. Další průběh zdi neznáme, ale je možné, že probíhala kolmo k hradnímu jádru. Do jádra – resp. do malého nádvoří jeho východní části – se vstupovalo kulisovou branou, která zůstala dodnes částečně dochována. Zástavbu východní části jádra, v jejímž středu vystupuje mohutný skalní blok, místy možná uměle přitesaný, neznáme. Je možné, že v tomto prostoru kdysi stojící konstrukce bývaly dřevěné. Věžovou branou uprostřed hradního jádra se procházelo do jeho západní části, jehož hlavní stavbou byl palác. Ten zaujímal nejvyšší místo kopce; dodnes se z něj dochoval pouze severní úsek zdi a přitesaný blok skaliska. Na západní straně stávala sedmiboká bašta, dodnes částečně dochovaná. Od jádra je oddělena příkopem, v němž zůstal ponechán skalní blok. Ten patrně sloužil jako pilíř k mostu umožňujícímu přístup do bašty. Podle starších vyobrazení lze podobnou baštu předpokládat i na opačné straně dispozice hradního jádra.

Volba stanoviště a užité fortifikační prvky názorně přibližují reakci na trpké zkušenosti z husitských válek a s rostoucím účinkem dělostřelby. Významná je zde především snaha o skloubení pasivní a aktivní obrany. Hrad byl postaven na výrazném vrchu, který nebylo možné ohrozit ze žádného jiného okolního kopce. Stavebník ale nezůstal pouze v pasivní roli, nýbrž na hradě užil i prvků aktivní obrany v podobě polygonálních bašt.

Poznání tohoto z hlediska vývoje hradní architektury nepochybně významného hradu zůstáváme mnoho dlužni. Bude úkolem budoucího výzkumu tuto křiklavou mezeru zaplnit.
Počasí pro region:
In-počasí
Naši partneři:
Castles.cz
Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska
Tvrz Kurovice
Tvrz Kurovice
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i.
ÚAPP Most
Nadační fond Kalich
Nadační fond Kalich
Kudy z nudy
Kudy z nudy
Reklama:
Reklama
Statistiky Toplist Oficiální stránky občanského sdružení Hrady Českého středohoří, z.s. © 2009 - 2015 Design: MCH